Tapu İşlemleri

 

TAPU İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 

Satıcı İçin Gerekli Evraklar 

- Tapu aslı veya fotokopisi

- 1 Resim ( Satıcının Resmi )

- Nüfus Cüzdanı (T.C. Kimlik Numaralı) aslı ve 1 adet fotokopisi

- Tapu işlemlerini emlakçı yapacaksa vekaletname (Emlakçı Adına)

- Emlak Beyan Değerini Gösterir Belge  (Taşınmazın bağlı bulunduğu Belediyeden alınır)

- Kimlik Belgesi (Taraflara varsa temsilcilerine ait)

 

Alıcı İçin Gerekli Evraklar

- 2 Resim ( Alıcının Resmi ) 

- Nüfus Cüzdanı (T.C. Kimlik Numaralı) aslı ve 1 adet fotokopisi

- Tapu işlemlerini emlakçı yapacaksa vekaletname (Emlakçı Adına)

- Kimlik Belgesi (Taraflara varsa temsilcilerine ait)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kimlik Belgesi (Taraflara varsa temsilcilerine ait)
Fotoğraf  (Satıcı 1 adet, Alıcı 2 adet)
İşlemde temsil var ise temsil belgesi (Yetki Belgesi, vasi kararı, vekâletname vb.)
Emlak Beyan Değerini Gösterir Belge  (Taşınmazın bağlı bulunduğu Belediyeden alınır)
İşleme konu taşınmazın tapu senedi (Var olması halinde istenir)
Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi (DASK) (Bina vasıflı taşınmazlarda)
492 sayılı Harçlar Kanunun 4 sayılı tarifesinin 20-a pozisyonuna göre emlak beyan değerinden az olmamak üzere satış için beyan edilen değer üzerinden alıcı ve satıcı ayrı ayrı olmak üzere binde 20 oranında harç tahsil edilmektedir.
6544 sayılı Döner Sermaye Kanununa ekli tarifeye göre döner sermaye ücreti tahsil edilmektedir.

 

Gayrimenkul Borsası Yatırım Danışmanlığı I Konya Emlak Alım Satım Merkezi Satılık Daireler, Satılık Arsalar, Satılık Villalar, Satılık Komple Binalar, Satılık İşyerleri, Satılık Fabrikalar